تودوزی صندلی

در زمان اجرای فیس لیفت خودرو، تودوزی صندلی ها نیز تغییر می کند. به عنوان مثال در زمان تغییر فیس لیفت لندکروز 2015 به تویوتا لندکروز 2019 ، تودوزی صندلی ها نیز به روز می شود. تودوزی صندلی خودرو از دیگر خدمات فنی گروه لندکروز ایران می باشد.

 


نمونه کارهای تودوزی صندلی